Tuesday, May 10, 2011

Facts About Dangerous Drugs

Hello everyone. Just want to share you the link below. It is something we must know as Pharmacists even if we close our eyes.


Photo Courtesy of A7nubis

Featured Post

Mga Tanong Na Dapat Paghandaan Ng Isang Pharmacist

Mahalaga na maging handa tayong mga pharmacist na sagutin ang mga katanungan ng ating pasyente. Una, karapatan nilang malaman ang mga b...